سه شنبه،08 فروردين 1402 English

معاونت آموزشي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • مشاهده محتوا
   شرح وظايف و معرفي مديريت امور هيات علمي

   سرپرست اداره امور هيات علمي : دكتر غلامرضا گودرزي
   مسئول كارگزين هيات علمي: آقاي جواد كيكاوسي
   كارشناس امور هيات علمي : آقاي شهاب جافري
   ايميل: Academics@lums.ac.ir
   تلفن تماس : 33120147-066
   شماره فاكس : 33120149-066

   باعنايت به اين امر كه نيروي انساني متعهد و توانمند يكي از اركان اصلي توسعه و رشد دانشگاه محسوب مي شود حوزه معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان   از ابتداي سال 1390 اقدام به تاسيس دفتر امور هيات علمي  نموده است . اين دفتر بر آن است  بااستفاده از نيرويهاي متخصص كليه نيازهاو امور مرتبط با اعضاي هيات علمي را ساماندهي نموده و در راه پر كردن خلاء هاي موجود گام بردارد و در اين راه نيازمند همدلي و همكاري كليه اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه مي باشد .

   اهداف :
   •سازماندهي و تمركز امور مرتبط با اعضاي هيات علمي

   •اصلاح و بهبود فرآيندهاي ارزيابي فعاليتهاي اعضاي هيات علمي در سطح دانشگاه
   •تكريم اعضاي هيات علمي و پاسخگويي و رسيدگي به امور مربوطه در كمترين زمان در جهت فراهم نمودن بستر مناسب براي استفاده حداكثري از توان علمي آنان
   •تهيه پايگاه اطلاعاتي جامع اعضاي هيات علمي جهت پايش فعاليت ها و تهيه گزارش ها و آمارهاي مورد نياز 
    
   فعاليتها:
   تشكيل پرونده سوابق علمي – آموزشي – پژوهشي و اجرايي اعضاي هيات علمي
   تهيه اطلاعات مربوط به اعضاي هيات علمي به صورت رايانه اي
   مكاتبات لازم با وزارت متبوع دانشگاهها و ساير  موسسات آموزش عالي
   اطلاع رساني در خصوص آئين نامه ها و دستور العملهاي مصوب وزارت متبوع به اعضاي هيات علمي
   مكاتبات با وزارت متبوع و دانشگاههاي سراسر كشور جهت جذب رتبه و استخدام اعضاي هيات علمي
   مكاتبات مربوط به ابلاغهاي اعضاي هيات علمي
   ارتباط با كارشناسان آموزش باليني جهت ارسال به موقع فعاليتهاي آموزشي اعضاي هيات علمي
    پايش فعاليتهاي آموزشي اعضاي هيات علمي
   ارتباط با رياست دانشكده هاي تابعه جهت ارسال به موقع كاركرد اساتيد
   ارسال و جمع آوري فرمهاي ترفيع پايه ساليانه به همراه مستندات مربوطه و تغيير وضع استخدامي اعضاي هيات علمي
   ارتباط باواحد پژوهش دانشگاه جهت تائيد مدارك و مستندات پژوهشي اعضاي هيات علمي
   ارتباط با مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه جهت تائيد مدارك و مستندات مربوط به اعضاي هيات علمي
   بررسي پرونده اعضاي هيات علمي جهت ترفيع پايه ساليانه و ارتقا و تغيير وضع استخدامي آنان
   مكاتبات لازم جهت نقل و انتقال اعضاي هيات علمي به ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي
   مكاتبات لازم با معاونت توسعه و منابع دانشگاه جهت طرح تمام وقتي  اعضاي هيات علمي
   مكاتبات لازم جهت صدور گواهي هاي مورد تقاضاي اعضاي هيات علمي
   مكاتبات لازم جهت اعضاي هيات علمي  مشمول طرح دوره ضرورت و تعهدات خاص
   مكاتبات لازم جهت تغييررديف اعضاي هيات علمي
   هماهنگي لازم  جهت شروع و لغو ماموريتهاي آموزشي ، دوره هاي كوتاه و بلند مدت مرخصي ها
   بررسي مدارك و مستدات اعضاي هيات علمي جهت ارتقا به مرتبه بالاتر(استادياري و دانشياري)و امتيازدهي به اين مستندات و ارسال نتايج آن به هيات مميزه مركزي
   پيگيري پرونده هاي ارسالي به هيات مميزه مركزي 
   صدور احكام دانشياري و استادياري پس از تائيد هيات مميزه مركزيدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 27658968 آخرین به روزرسانی: 08 فروردين 1402

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 0.81189918518066 seconds.
memoryUsage : 7521Kb