سه شنبه،08 فروردين 1402 English

معاونت آموزشي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • وظايف معاون آموزشي


   معاونت آموزشي دانشگاه عهده دار انجام و نظارت ستادي كليه امور آموزشي دانشگاه مي باشد كه عمده ترين وظايف آن به شرح زير است:
   1 -برنامه ريزي، تهيه و تنظيم اصول كلي برنامه هاي آموزشي و ارايه خط مشي سياست هاي آموزشي به هيأت رئيسه دانشگاه و نظارت بر حسن اجراي آنها پس از تصويب
   2 -مطالعه و بررسي آيين نامه هاي آموزشي و ارائه پيشنهادات لازم به شوراي آموزشي دانشگاه و شوراي عالي برنامه ريزي براي باز نگري و بهبود آنها
   3- ارزشيابي و ارزيابي مستمر وضعيت دانشجويان و مطالعه و اتخاذ تصميم درباره مسائل آموزشي دانشجويان از لحاظ پيشرفت هاي علمي و عملي آنان و ارائه گزارشات لازم به رئيس دانشگاه
   4-رسيدگي به برنامه هاي آموزشي دانشگاه و اظهارنظر در مورد تغيير يا توسعه آنها
   5- بررسي و اظهارنظر در خصوص راه اندازي رشته ها و گروه هاي آموزشي جديد مصوب و نيز دوره هاي جديد تحصيلات تكميلي دانشگاه متناسب با نياز
   6 -بررسي و اظهارنظر در خصوص راه اندازي رشته هاي جديد غيرمصوب و ارائه پيشنهادات لازم به شوراي عالي برنامه ريزي براي تصويب آنها
   7 -برنامه ريزي براي دانشجويان ممتاز و استعدادهاي درخشان به منظور استفاده هرچه بهتر از آيين نامه مربوط
   8- همكاري با وزارت متبوع درخصوص برگزاري آزمون هاي متمركز سراسري از جمله علوم پايه، پيش كارورزي، پذيرش دستيار، كارشناس ارشد.
   9- نظارت بر مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي و اداره كل آموزش در جهت اجراي برنامه هاي آموزشي، و ارتقاء كيفيت آموزش
   10 -تشكيل شوراي آموزشي و كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه و تهيه دستور جلسات و ابلاغ مصوبات جهت اجرا
   11 -تشكيل كميسيون نقل وانتقالات دانشگاه و تهيه دستور جلسات و صورتجلسات آن
   12- نظارت بر دايره امتحانات دانشگاه و نظارت بر برگزاري صحيح و سالم امتحانات
   13 -برقراري ارتباط با ساير دانشگاه ها و موسسات آموزشي در داخل و خارج از كشور به منظور انجام مبادلات دانشجويي و آموزشي و همچنين دانش آموختگان
   14-انجام تمهيدات لازم جهت برگزاري آزمون هاي دكتري تخصصي، كارشناسي ارشد ناپيوسته، كارشناسي پيوسته و كارداني ناپيوسته، علوم پزشكي (پرستاري و مامايي) و كارشناسي ناپيوسته و بررسي و انجام مكاتبات لازم جهت پذيرفته شدگان
   15 -انجام امور مربوط به آزمون هاي ارتقاء و گواهينامه تخصصي، دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي
   16- بررسي پرونده دانش آموختگان در مقاطع دكتري تخصصي، دكتري حرفه اي، كارشناسي ارشد، كارشناسي ناپيوسته و پيوسته و كارداني رشته هاي تحصيلي كه در اين دانشگاه موجود مي باشد. پاسخ به هرگونه مكاتبه درخصوص دانش آموختگان به موسسات و ارگانهاي دولتي و موسسات آموزشي داخل و خارج از كشوربراساس مقررات آموزشي
   17 -بررسي كيفيت آموزشي در دانشگاه و ارزيابي عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي و مديران آموزشي واحدهاي مختلف و اعلام نتيجه ارزيابي ها جهت بهبود كيفيت آموزشي و ارائه آن به شوراي دانشگاه
   18 -بررسي متون جزوه ها وكتب ارائه شده از جانب اعضاي هيأت علمي به لحاظ تطبيق با سرفصلهاي مصوب و ارائه نتيجه به شوراي دانشگاه
   19- بررسي و تاييد صلاحيت علمي داوطلبان عضويت در هيأت علمي دانشگاه كه بايد پس از تاييد گروه آموزشي ذي ربط از طريق رئيس دانشكده به شوراي ارجاع شود
   20- نظارت بر اجراي مقررات و آيين نامه هاي آموزشي، از طريق دفتر نظارت و ارزيابي آموزش دانشگاه
   21- حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف واحدهاي تابعه، از طريق اعمال نظارت مستقيم بر كار آنها و نيز ايجاد هماهنگي بين آن واحدها
   22 -اصلاح روش هاي كيفيتي تدريس و فراهم نمودن زمينه مناسب به منظور ايجاد خلاقيت و نوآوري در آموزش
   23- استفاده از نرم افزارهاي جديد و پيشرفته رايانه اي در فرآيندهاي آموزشي


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 27658893 آخرین به روزرسانی: 08 فروردين 1402

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 0.92427110671997 seconds.
memoryUsage : 7382Kb