سه شنبه،08 فروردين 1402 English

معاونت آموزشي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • خدمات آموزشي

   كارشناس واحد: خانم رزيتاشيراوند كارشناس آموزش
   تلفن تماس: 169-33120156 داخلي : 273
   آدرس پست الكترونيك:
   edu@lums.ac.ir
   شرح وظايف :
   1-انجام كليه مكاتبات مربوط به دانشجويان متقاضي انتقالي و مهماني
   2- ارسال پرونده هاي دانشجويان انتقالي به دانشگاههاي مقصد
   3- ارسال ريز نمرات و كارنامه كل دانشجويان مهمان و انتقال دائم به دانشگاههاي مقصد
   4- اعلام وصول و اختصاص شماره دانشجويي جهت تشكيل پرونده براي دانشجويان انتقالي به اين دانشگاه
   5- درخواست نمرات دانشجوياني كه به دانشگاههاي ديگر مهمان شده اند و سپس اعلام به دانشكده هاي مربوطه
   6-ارسال كارنامه هاي تغيير رشته و انتقال و ليست سنجش و كارت شركت در آزمون دانشجويان انتقالي
   7- بررسي و كارشناسي كارنامه تغيير رشته و انتقال محرمانه دانشجويان متقاضي
   8- مكاتبه با سازمان سنجش جهت نظر خواهي در مورد نقل و انتقالات و تغيير رشته دانشجويان متقاضي
   9- انجام مكاتبات در خصوص انتقال و مهمان شدن فرزندان اعضاي هيئت علمي و دانشجويان شاهد و ايثارگر
   10- درخواست فرم ميزان بدهي دانشجويان انتقالي از صندوق رفاه دانشجويي جهت ارسال به دانشگاه مقصد
   11- مكاتبه با دبير شوراي انضباطي دانشگاه در خصوص سوابق انضباطي دانشجويان انتقالي و مهماني
   12- انجام كليه مكاتبات مربوط به دانشجويان انصرافي
   13- مكاتبه با وزارتخانه جهت تعيين ميزان بدهي آموزش رايگان دانشجويان انصرافي
   14- معرفي دانشجويان مهمان به دانشگاهها و مراكز بهداشتي درماني جهت انجام كارآموزي يا اخذ واحد تئوري
   15- معرفي دانشجويان به بيمارستانها و مراكز بهداشتي- درماني جهت كار دانشجويي
   16- معرفي دانشجويان رشته مامايي به بيمارستانها جهت تكميل آمار زايماني 
   17- صدور گواهي براي دانشجويان جهت مراكز و سازمانهاي مختلف
   18- صدور گواهي اشتغال به تحصيل جهت اخذ گواهينامه رانندگي براي دانشجويان متقاضي
   19- در خواست مدارك تحصيلي دانشجويان كارشناسي ناپيوسته از دانشگاههاي قبلي كه مقطع كارداني را گذرا نده اند.
   20- شركت در مراحل مصاحبه و گزينش دانشجويان در رشته فوريتهاي پزشكي(نيمه متمركز) و هماهنگي هاي لازم
   21- شركت در برگزاري آزمون دستياري
   22- شركت در برگزاري آزمون كارشناسي ارشد
   23-انجام امور مربوط به متقاضيان خروج از كشور (سياحتي-زيارتي-علمي) مطابق آيين نامه مربوطه
   24- پذيرش و ثبت نام دانشجويان خارجي مطابق آيين نامه مربوطه
   25- كارشناسي پي گيري نامه هاي روزمره ارجاع شده و انجام مكاتبات لازم
   26- پاسخگويي حضوري و تلفني به ارباب رجوع در راستاي تكريم
   27- ارائه گزارش عملكردي در راستاي شرح وظايف


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 27658953 آخرین به روزرسانی: 08 فروردين 1402

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 3.126631975174 seconds.
memoryUsage : 7510Kb