سه شنبه،08 فروردين 1402 English

معاونت آموزشي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • واحد كامپيوتر آموزش كل

   مسئول و كارشناس واحد: ناهيد سليماني
   تلفن تماس: 169-33120156 داخلي : 407
   آدرس پست الكترونيك:
   edu@lums.ac.ir
   معرفي واحد رايانه آموزش كل
   واحدرايانه در جهت اتوماسيون فعاليت هاي جاري حوزه، توسعه روشهاي بكارگيري تجهيزات مدرن، با هدف ارتقاء و بهبود خدمات و كمك در رسيدن به اهداف حوزه فعاليت مي نمايد.
   فراهم آوردن مقدمات انجام عمليات آموزشي دانشجويان طبق نيازهاي اعلام شده از طريق حوزه معاونت آموزشي بصورت رايانه اي از قبيل: تعريف دروس در وب، ليست نمرات، فرم هاي نهايي انتخاب واحد، حذف و اضافه، تهيه گزارشات مختلف از قبيل آماري يا كارنامه و ...
    هدف :
   1-مديريت، نظارت و پشتيباني از تبديل اطلاعات كليه كد رشته ورودي و در نهايت ثبت نام دانشجويان جديدالورود
   2-فراهم آوردن مقدمات انجام عمليات آموزشي دانشجويان طبق نيازهاي اعلام شده ازطرف حوزه معاونت آموزشي بصورت رايانه اي، تهيه ليستهاي مختلف، ورود نمرات، صدور كارتهاي دانشجويي، آزمونهاي جامع، ارتقاء دستياران و تهيه گزارشات (آماري، كارنامه و...)
   3-استمرار، توسعه و بهبود خدمات رايانه اي دانشجويان، اساتيد، كارشناسان و ايجاد قابليت هاي جديد منطبق با نيازهاي مديريت حوزه
   4-نظارت، حفظ و حراست ازاطلاعات تحصيلي دانشجويان.
   5-مديريت و نظارت برسطح دسترسي و  اتصال دانشكده هاي تابعه و ساير واحدهاي متقاضي دربهره گيري از سيستم مديريت خدمات آموزشي (سما).
   6-مديريت، پشتيباني از كليه نرم افزارها و سامانه هاي موجود (ثبت نام آنلاين، پرتال سنجش، پرتال مديريت آموزش، پرتال نقل و انتقالات، پرتال انصراف و محروم از تحصيل و  card five)
   7-ترويج و آموزش استفاده از نرم افزارهاي موجود در ميان نيروهاي حوزه معاونت آموزشي و دانشكده ها و بيمارستان هاي آموزشي.
   8-مديريت و نظارت بر تعريف رشته ها منطبق با كدينگ استاندارد وزارت متبوع و سرفصل دروس بر اساس شوراي عالي برنامه ريزي.
    اهم وظايف و فعاليتهاي واحد بشرح زير مي باشد:
   1-تهيه و ارسال گزارشات آماري.
   2-تهيه نسخه پشتيبان از سامانه ها.
   3-ورود اطلاعات شناسنامه اي و تحصيلي دانشجويان پذيرفته شده در هنگام تبديل فايل سازمان سنجش.
   4-فراهم آوردن مقدمات انجام عمليات آموزشي دانشجويان طبق نيازهاي اعلام شده ازطرف حوزه معاونت آموزشي بصورت رايانه اي.(از قبيل: ثبت نام دانشجويان جديدالورود ،تعريف دروس، تهيه فرمهاي انتخاب واحد، حذف واضافه، حذف اضطراري و... قبل ازعمليات مربوطه، تهيه ليستهاي مختلف، ورود نمرات بطور صحيح و تهيه گزارشات (آماري، كارنامه و...)
   5-استمرار و بهبود خدمات رايانه اي دانشجويان منطبق با نيازهاي مديريت حوزه.
   6-توسعه سيستم آموزشي موجود و ايجاد قابليتهاي رايانه اي جديد.
   7-حفظ و حراست ازاطلاعات تحصيلي دانشجويان.
   8-طراحي و پياده سازي فرمهاي مختلف تحصيلي وآماري.
   9-اتصال دانشكده هاي تابعه و ساير واحدهاي متقاضي دربهره گيري از سيستم  مديريتي خدمات آموزشي (سما).
   10-تهيه گزارشان آماري و تحليلي متنوع ازمجموعه بانك اطلاعاتي موجود در جهت تامين نيازهاي اطلاعاتي مديريتي و اجرائي.
   11-پشتيباني فني سيستم استعداد درخشان تحت وب.
   12-مسئول سامانه(سما) ستاد شاهد و ايثاران.
   13-پشتيباني فني سيستم تحت وب ثبت نمرات اساتيد و هيات علمي دانشگاه تحت وب.
   14-پشتيباني فني سيستم تحت وب ثبت نام آنلاين.
   15-مسئول سامانه نقل و انتقال و ميهماني دانشجويان دانشگاه.
   16-مسئول سامانه دانش آموختگان.
   17-مسئول سامانه انصراف و محروم از تحصيل دانشجويان.
   18-مسئول سامانه آموزش پزشكي(سامانه گسترش) دانشگاه.
   19-تهيه سالنامه آماري معاونت آموزشي.
   20-صدور كارت دانشجويي.


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 27659010 آخرین به روزرسانی: 08 فروردين 1402

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 10.781623840332 seconds.
memoryUsage : 7519Kb